gosia_mj_portfolio_2016_17.pdf

nova forma imperii


oil painting/ pittura all’olio

2016